Naujienos

 

Darbai, idėjos,  planai arba tiesiog - apžvalga

 

 Jau kuris laikas galvoju, kad kažkur judu, kažkur skubu, kažką planuoju, tačiau apie tai taip mažai kas žino, o juk mano tikslas, - kad žinotų, susimąstytų, diskutuotų ar bent jau pagalvotų. Štai kodėl atsisėdau parašyti apie savo darbus ir planus, sau išsikeltus uždavinius.

Esu iš tų žmonių, kurie siekia užsibrėžto tikslo, gal pagyrūniška taip sakyti, bet nemėgstu numesti to, ką pradėjau. Šįkart kalbu apie ekologinę akciją „Vanduo – tai gyvybė“. Akcijos tikslas – skatinti kiekvieną pasaulio pilietį  branginti patį didžiausią žemės turtą – gyvybės nešėją ir saugotoją – gėlą vandenį. Šios idėjos neatsisakiau, ją tęsiu, puoselėju ir įgyvendinu. Mažais žingsneliais, kaip buvau ir užsibrėžęs.

Ir dar viena pastaba: šie nelengvi ir kartais alinantys žygiai, tai ne tik noras atkreipti visuomenės dėmesį į gėlo vandens problemas, į jo taršą. Kiekvieną žygį skiriu ir savo šaliai, mažai valstybėlei prie Baltijos jūros – Lietuvai. Mes turime daugybę svarbių datų, kurios ne visada žinomos pasauliui, ne visada akcentuojamos ar pažymimos kitaip nei įprasta. Todėl kiekvienas mano žygis tuo pačiu duoklė ir mūsų visų istorijai, svarbiai Lietuvos datai.

2009 m. perplaukiau aukščiausiai esantį Pietų Amerikos ežerą Titikaką.  Už ekologinio žygio idėją buvau apdovanotas Puno miesto (Peru) Garbės piliečio ženklu. Lietuvis, panevėžietis Vidmantas Urbonas tapo pirmuoju įveikusiu 37 km. ilgio, ir keturių kilometrų aukštyje esanti didžiausią gėlavandenį Pietų Amerikos ežerą. Tačiau didžiuojuosi ne tuo. Labiausiai didžiuojuosi tuo, kad Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtas plaukimas buvo pastebėtas ir įvertintas, o Lietuvos vardas ne kartą skambėjo ne tik vietinių gyventojų lūpose, bet ir spaudoje.

Nei dideles  bangos, nei ledinis 8,6 laipsnio vanduo ir 16 km atstumas 2010 metais nesutrukdė įveikti Yellow Stone ežero Šiaurės Amerikoje. Šį plaukimą skyriau dar vienai mūsų tautai ir valstybei svarbiai datai - Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms.

2011-siais šalčiausiame, giliausiame ir didžiausiame pasaulyje gėlavandeniame ežere Baikale (Rusija) paskandinau gintarinę ašarą. Ašarą, kuri simbolizuoja mūsų tautos skaudžią praeitį ir tremtyje žuvusiuosius, įteikė tuometė Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Palinkėjusi man sėkmės, Seimo vadovė patikėjo gražią ir kilnią misiją, kurią įgyvendinau su visa derama pagarba. Šio žygio tikslas - garsinti Lietuvos Didžiųjų tremčių istoriją, jis skirtas lietuvių tautos tremties 70-mečiui.

2012 metų vasarį ekologinis žygis nusidriekė iki Australijos. Didysis Tasmanijos ežeras (Great Lake), kurio ilgis - 21 km, vandens  temperatūra 10-12 laipsnių laukė manęs ir buvo mano šių metų tikslas. Šis plaukimas sutapo su Vasario 16-osios šventimu, tačiau kartu jis buvo skirtas ne tik šiai datai, bet ir Gyvajam Laisvės fakelui – Romui Kalantai, prieš 40 metų paaukojusiam gyvybę, kad atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į sovietų okupaciją Lietuvoje.

Artėja Naujieji – 2013 metai. Juos ir vėl pradėsiu senų darbų tąsa ir naujų iššūkių įveikimu. Dabar manęs laukia Rytų Afrika, Etiopija. Tana lake arba kitaip – Tana ežero ilgis 75 km, o plotis apie 70 km, tai didžiausias ežeras šalyje. Aišku, Tana ežero vandeningumas ir netgi dydis priklauso ir nuo sezono: lietinguoju jis didesnis, sausros metu – mažesnis. Kodėl Tanos ežeras? Jis labai svarbus vietinių gyventojų maisto ir vandens šaltinis. O hidroelektrinė padeda išgyventi dešimtims milijonų žmonių visoje Etiopijoje. Štai  kodėl šis ežeras ir štai kodėl taip svarbu branginti tai, ką turime kaip šiandien dar savaime suprantamą dalyką, tačiau viskas šioje žemėje turi ribas ir pabaigą. Susimąstykime...

Ekologinis žygis „Vanduo – tai gyvybė“, Tana ežeru bus skirtas įamžinti 150-asias išsivadavimo nuo Rusijos imperijos metines. 1863-1864 metų sukilimas - tai buvusio Abiejų Tautų Respublikos tautų nacionalinio ir socialinio išsivadavimo sukilimas prieš Rusijos imperijos valdžią. Laisvės kovos vyko Rusijos imperijos okupuotose Lenkijoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje bei jų etnografinėse dalyse – Baltarusijoje ir Ukrainoje.

Po šio etapo, 2013 metų planuose – Keturių Kantonų ežeras Europoje (Šveicarija). Bet apie tai – kitą kartą.